Nauczanie języków obcych

j. angielskiego odbywa się poprzez zabawę, małe formy teatralne, gry językowe, piosenki i rymowanki. Zajęcia powadzone są według metody naturalnej, w której przyswajanie języka opiera się głównie na słuchaniu, którego naturalnym następstwem jest rozumienie a w konsekwencji posługiwanie się językiem.

Image module
Image module

Zajęcia umuzykalniające

odbywają się według autorskiego programu stworzonego przez p. Małgorzatę Turską absolwentkę kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej , specjalność: Rytmika na AM w Gdańsku. Program oparty jest na metodzie Emila Delcroza, Carla Orffa, Batti Strauss i Lidii Bajkowskiej.

Zajęcia taneczne

prowadzi p. Dominika Małuszek. Podczas zajęć dzieci uczą się tańca towarzyskiego, nowoczesnego, ludowego, integracyjnego. W pracy z dziećmi nauczyciel wykorzystuje elementy choreoterapii i jogi.

Image module
Image module

Taniec irlandzki

prowadzony jest przez członka grupy ISTA. Grupa małych tancerzy niemal codziennie ćwiczy trudne kroki tańca irlandzkiego. Najważniejszym wydarzeniem tego roku był występ wychowanków w teatrze muzycznym w Gdyni oraz udział w międzynarodowych zawodach tańca irlandzkiego ISTA Feis w Gdyni gdzie jeden z naszych przedszkolaków zdobył pierwsze miejsce.

Zajęcia teatralne

prowadzone są przez doświadczonego pedagoga – Dominikę Małuszek. Warsztaty prowadzone są na podstawie autorskiego programu, zawierającego elementy technik Rudolfa Labana, mające na celu rozwijanie kreatywności, wyobraźni, ekspresji i motoryki. Zajęciom towarzyszy gra na afrykańskim bębnie djembe.

Image module
Image module

Zajęcia logopedyczne

Opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola, które co roku przechodzą diagnostyczne badanie logopedyczne, którego celem jest ustalenie aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci.
Pełna diagnoza logopedyczna obejmuje:
Ocenę rozumienia przez dziecko poleceń słownych;
Ocenę zdolności wypowiadania się;
Badanie artykulacji poszczególnych dźwięków mowy (test M. Skorek)
Badanie budowy i sprawności narządów mowy (test H. Rodak);
Badanie słuchu fonemowego (test B. Rocławskiego);
Ocenę stanu uzębienia (wady zgryzu, braki w uzębieniu, choroby przyzębia);
Ocenę sposobu oddychania i połykania;
Ocenę postawy.
Rodzice uzyskują pisemną informację o wynikach badań diagnostycznych, o potrzebie dodatkowych konsultacji specjalistycznych: laryngologicznej, psychologicznej, stomatologicznej, ortodontycznej lub innych. W trakcie konsultacji indywidualnych rodzice mają możliwość uzyskania wyczerpującej informacji na temat rozwoju mowy swojego dziecka.
Zajęcia z logopedą są dodatkowo płatne i uczestniczą w nich tylko te dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę. Pozostałe dzieci uczestniczą w profilaktycznych działaniach logopedycznych organizowanych przez nauczycieli poszczególnych grup, zgodnie z opracowanym przez nas Programem Profilaktyki Logopedycznej.
Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie, lub w 2-3 osobowych grupach dobranych pod względem wieku, rodzaju zaburzenia mowy i przede wszystkim potrzeb dziecka. Odbywają się w czasie pobytu dziecka w przedszkolu, jednak dopasowane są do grafiku innych zajęć dodatkowych, których dziecko nie traci.
Praca na zajęciach logopedycznych prowadzona jest zgodnie z zasadami dydaktycznymi i opiera się na zasadach: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka. Cała terapia składa się z dwóch zasadniczych etapów: wywołania prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski oraz utrwalenia tego wzorca w ciągu mownym czyli wprowadzenie go poprzez szereg ćwiczeń do spontanicznej mowy dziecka.

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej

Na zajęciachgimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej pod kierunkiem nauczyciela wf , rehabilitanta dziecićwiczą ogólna sprawność, koordynację ruchową, wykonują ćwiczenia przeciwko płaskostopiu, korygują wady postawy a także uczestniczą w ćwiczeniach z elementem współzawodnictwa (to lubią najbardziej).

Image module
Image module

ul. Pólnicy 26, 80-177 Gdańsk – Jasień.
Tel. 58- 322-10-72, 509-38-39-88

Przedszkole Artystyczno – Językowe położone jest z dala od zgiełku ulicznego w Gdańsku na osiedlu Jasień przy ul. Pólnicy 26. Naszą siedzibą jest przestronny, monitorowany, składający się z dwóch kondygnacji budynek.
W przedszkolu mieści się siedem sal dydaktycznych wraz z łazienkami, sala teatralna, sala zabaw ruchowych, szatnia, kuchnia wraz z zapleczem, gabinet logopedy, terapii pedagogicznej oraz wyposażona sala do zajęć integracji sensorycznej.