PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE
ARTYSTYCZNO-JĘZYKOWE
W GDAŃSKU

 

ZAPRASZA  NOWO PRZYJĘTE DZIECI WRAZ Z RODZICAMI

NA DNI

ADAPTACYJNE

ROK SZKOLNY    2020/2021

 

                 „Wychowywać trzeba dzieci, zupełnie małe,

                 z chwilą pójścia do szkoły musi

                 mieć już głęboko zakorzenione

                 dobre wyniki, czyli obowiązkowość,

                 rzetelność w wykonywaniu zadań,

                 zrozumienie dla innych,

                 zdolność samokontroli.”

                                                       autor nieznany

 

RADY DLA RODZICÓW – PRZYJACIÓŁ DZIECI

 

 • Nigdy nie należy dziecka straszyć przedszkolem ( pójdziesz do przedszkola, to dopiero zobaczysz….)
 • Chodzenie do przedszkola powinno być traktowane jako naturalna rzecz – (tata chodzi do pracy, mama chodzi do pracy, a dziecko do przedszkola)
 • Nie przeciągaj pożegnania w szatni -pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
 • Nie zabieraj dziecka do domu kiedy płacze przy rozstaniu– jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.
 • Nie obiecuj – „Jeśli pójdziesz do przedszkola to coś dostaniesz” – jest to błędem! Lepiej bez wcześniejszej zapowiedzi dać dziecku mały upominek podczas odbierania go z przedszkola.

 

                 Zajęcia adaptacyjne mają na celu:

 •                  Zmniejszenie napięć emocjonalnych w pierwszych kontaktach z przedszkolem.
 •                  Stopniowe przybliżanie dzieciom otoczenia, w którym będzie przebywało
 •                  Zapoznanie dzieci z organizacją życia w przedszkolu
 •                  Przekonanie dzieci , że w przedszkolu jest wesoło i bezpiecznie
 •                  Motywowanie dzieci do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem
 •                  Nawiązanie bliskiego, serdecznie kontaktu w relacjach:
  •                                   Nauczyciel-dziecko
  •                                   nauczyciel- rodzic
 •                  Integracja rodziców z przedszkolem w celu ułatwienia lepszej współpracy.
 •                  Pedagogizacja rodziców w zakresie zaspakajania potrzeb dziecka jako warunku prawidłowego rozwoju.
 •                  Poznanie oczekiwań rodziców wobec przedszkola.
 •                  Wspólne z dzieckiem pokonywanie bariery lęku przed nieznanym środowiskiem.

 

                 Po  wspólnym pobycie w przedszkolu warto porozmawiać z dzieckiem o zajęciach, nowo          poznanych kolegach i koleżankach oraz o zabawach, w których brało udział.

                                  Już teraz kochany rodzicu zacznij uczyć  dziecko:

 •                   Znajomości swojego imienia i nazwiska
 •                  Ubierania się
 •                  Samodzielnego jedzenia
 •                  Mycia rąk
 •                  Korzystania z toalety
 •                  Wycierania nosa
 •                  Rozpoznawania swoich rzeczy wśród innych

 

                 Wyprawka przedszkolaka

 

 •                                   Koc i poduszka
 •                                   Kapcie
 •                                   Ubranie na zmianę ( majtki, koszulka , rajstopy)
 •                                   Przybory do mycia zębów,
 •                                   Zdjęcie dziecka z rodzicami, przytulanka bądź inny przedmiot, kojarzący się                                                    dziecku z domem
 •                                   Mokre chusteczki
 •                                   Książeczka do czytania oraz
                                                            DOBRY HUMOR

* Wszystkie przedmioty prosimy podpisać