Program naszego przedszkola

został stworzony w taki sposób , aby rozbudzić w dzieciach ciekawość świata, pokazać miłość do muzyki, kultury i sztuki. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-17:15. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci w wieku 2,5 lat mogą być przyjmowane w przypadku wolnych miejsc.

Image module
Image module

Kadra naszego przedszkola

Tworzy grupa znakomicie wykształconych, ambitnych, twórczych nauczycieli zaangażowanych w pracę z dziećmi.
Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe magisterskie, Panie ukończyły studia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Dodatkowo zdobyły kwalifikacje z rewalidacji ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, logopedii, terapii pedagogicznej oraz pedagogiki specjalnej. Wraz z nauczycielami wychowania przedszkolnego zajęcia prowadzą  lektorzy języka angielskiego i hiszpańskiego, nauczyciel muzyki,  fizjoterapeuta, logopeda, instruktor tańca, aktor. W pogodnej i życzliwej atmosferze jaka panuje w przedszkolu cały personel dba, aby czas spędzony w placówce był dla dziecka „ wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem”.
Przedszkole Niepubliczne Artystyczno-Językowe stwarza  doskonałe warunki do nauki na najwyższym poziomie w formie nieustającej zabawy.

Przedszkole

Artystyczno-Językowe położone jest z dala od zgiełku ulicznego w Gdańsku na osiedlu Jasień przy ul. Pólnicy 26. Naszą siedzibą jest przestronny, monitorowany, składający się z dwóch kondygnacji budynek.
W przedszkolu mieści się siedem sal dydaktycznych wraz z łazienkami, sala teatralna, sala zabaw ruchowych, szatnia, kuchnia wraz z zapleczem, gabinet logopedy, terapii pedagogicznej oraz wyposażona sala do zajęć integracji sensorycznej. Na terenie przedszkola znajdują się dwa place zabaw wyposażone w bezpieczny, atestowany sprzęt. Dysponujemy monitorowanym parkingiem.
Placówka rozpoczęła swoją działalność w 2004 r. Działamy w oparciu o podstawę i programy wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez MEN oraz rozszerzony program nauczania, wzbogacony o alternatywne metody i kierunki pracy wychowawczo-dydaktycznej.

Image module
Image module

ul. Pólnicy 26, 80-177 Gdańsk – Jasień.
Tel. 58- 322-10-72, 509-38-39-88

Przedszkole Artystyczno – Językowe położone jest z dala od zgiełku ulicznego w Gdańsku na osiedlu Jasień przy ul. Pólnicy 26. Naszą siedzibą jest przestronny, monitorowany, składający się z dwóch kondygnacji budynek.
W przedszkolu mieści się siedem sal dydaktycznych wraz z łazienkami, sala teatralna, sala zabaw ruchowych, szatnia, kuchnia wraz z zapleczem, gabinet logopedy, terapii pedagogicznej oraz wyposażona sala do zajęć integracji sensorycznej.